Sztolnia kopalni Marie-Agnes

    Sztolnia kopalni Marie-Agnes położona jest nad brzegiem rzeki Bystrzycy w miejscowości Bystrzyca Górna. Znajdowała się tu żyła barytowo-kwarcowa o grubości około 50cm z zawartością rudy cynku, srebra i ołowiu. Kopalnia została założona prawdopodobnie w XVI wieku, a prace górnicze wznawiano jeszcze w 1904r. Ze względu na twardość skały, w której drążono chodniki, kopalnia ta nie była zabezpieczona obudową. Kopalnia posiada trzy poziomy, z których obecnie dwa niższe są całkowicie zalane. Odwadnianie najwyższego (obecnie dostępnego) poziomu odbywało się grawitacyjnie, natomiast dwa niższe poziomy były odwadniane przez pompowanie przy użyciu drewnianego rurociągu. Komunikacja z dolnymi poziomami kopalni odbywała się przez prostokątny szyb o wymiarach ok. 2,5 x 4m i głębokości ok. 6m. W krystalicznie czystej wodzie doskonale zachowało się drewniane zbrojenie szybu. Wyrobiska kopalni znajdują się w znakomitym stanie technicznym, a jedyny dostępny poziom mierzy ok. 100m nie obudowanych chodników.


Powrót