Kompleks Gontowa

    Kompleks Gontowa, zwany również Sokolec, został wydrążony w skale piaskowcowej i składa się z dwóch zespołów wyrobisk, leżących na różnych wysokościach oraz stokach góry.

     Pierwszy zespół wyrobisk położony jest na północnych zboczach góry, posiada dwie równolegle, biegnące sztolnie, pomiędzy którymi rozbudowano system wyrobisk chodnikowych i komorowych, łączących się ze sobą i sztolniami pod kątem prostym. Wejścia oddalone są od siebie o około 100 m. W obydwu sztolniach, w odległości około 60 m od wejścia, wydrążono po dwie, leżące naprzeciw siebie wartownie. Wszystkie wyrobiska są w stanie surowym, zachowały się fragmenty obudowy drewnianej.

     Drugi zespół wyrobisk zlokalizowany jest na wschodnich zboczach góry i składa się z dwóch sztolni, oddalonych od siebie około 250m. W chwili obecnej są niedostępne z powodu obwałów.

     Całkowita długość wyrobisk w kompleksie Gontowa wynosi około 750 m.


Powrót